Gå till goteborg.se

Ansökan till yrkeshögskoleutbildning

Hur söker jag en YH-utbildning?
Den 1 februari 2017 öppnar webbansökan för de utbildningar som vi redan nu vet startar hösten 2017. Den 8 februari ger Myndigheten för yrkeshögskolan besked om vilka ytterligare utbildningar som kommer att starta hösten 2017. Så fort vi fått beskedet läggs dessa upp som sökbara.

Det är av största vikt att din ansökan är komplett med betygskopior och övriga merithandlingar som efterfrågas samt att du dokumenterar övriga skäl som du vill åberopa. Tänk på att urvalet bland behöriga sökande för flertalet utbildningar baseras på såväl betyg som annan kompetens. Se respektive utbildning för mer information om dokumentation av t ex arbetslivserfarenhet, arbetsprov eller om annan handling behövs.

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag för de utbildningar som startar hösten 2017 är den 20 april 2017. Vi förutsätter att din ansökan då är komplett. Utbildningar inom vård och omsorg har sista ansökningsdag den 15 maj 2017. Om du läser behörighetsgivande kurser kan du komplettera fram till och med den 11 juni. Du ska i så fall bifoga ett studieintyg för pågående kurser/utbildning när du skickar din ansökan. Obs! Vissa av våra utbildningar har förlängt ansökningsdatum. Se respektive utbildning för mer information. Om du lämnar in en ansökan efter sista ansökningsdag till en utbildning som har förlängd ansökningstid kommer den att registreras som sen ansökan och behandlas i mån av plats.

När får jag besked?
Du får skriftligt besked till din e-postadress om du har blivit antagen eller reservplacerad. Från den 21 juni kan du om du loggar in på ditt studerandekonto själv se läget på din ansökan om du är reserv, antagen eller obehörig. Är du placerad som reserv kan du, om du senare blir antagen, få en kallelse till start upp till ett par veckor in på terminen.

Behöver du hjälp?
Behöver du hjälp med din webbansökan kontakta Anette Dahlstedt anette.dahlstedt@educ.goteborg.se eller Lisa Algestam lisa.algestam@educ.goteborg.se. Vill du få hjälp med t ex inscanning av betyg och andra dokument så brukar de flesta kommunala bibliotek tillhandahålla möjligheten att scanna dokument.

Har du frågor om en viss utbildning kan du vända dig till de kontaktpersoner som finns angiven för varje utbildning (flik Utbildning) under rubriken Kontakt i högerspalten.

Urval, antagning och behörighet
Yh-utbildningarna startar under förutsättning att nödvändiga medel beviljas samt att det finns tillräckligt antal behöriga sökande.

Läs mer om urval, antagning och behörighet för Yrkeshögskoleutbildning här

Senast uppdaterad 2017-04-24

Ansökan hösten 2017: 20 april, 2017. Obs! Vissa av våra utbildningar har förlängt ansökningsdatum. Se respektive utbildning för mer information.

(ansökan till våra utbildningar som startar våren 2018 öppnar den 1 oktober).

Ansökan skickar du via vår webbansökan på följande länk: webbansökan

Obs! Läs först vilka ansökningskriterier som krävs för just din utbildning innan du skickar in din ansökan. Dessa kriterier finns att läsa under respektive utbildning.

Reception

Tel: 031 – 367 31 00