Gå till goteborg.se

Grundläggande behörighet

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11)

  • För att få grundläggande behörighet måste du ha: • examen från ett högskoleförberedande program, eller
  • yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i Svenska 2 och 3 alternativt Svenska som andraspråk 2 och 3 och i Engelska 6. Du kan komplettera med svenska och engelska i efterhand.

För dig som har slutbetyg från gymnasiet från 2010 eller senare

  • För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet krävs att du har ett slutbetyg från ett fullständigt program. Det krävs dessutom att du har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng samt att du har lägst betyget Godkänt i Svenska/Svenska som andraspråk A och B, Engelska A och Matematik  A eller motsvarande Vux12-kurser.

För dig som har slutbetyg från gymnasiet före 2010

  • För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet krävs att du har ett slutbetyg med lägst betyget Godkänt i minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt gymnasiebetyg. Du måste också ha godkänt betyg i de flesta kärnämnena. Gymnasiepoängen för ett fullständigt slutbetyg kan variera beroende på vilket program som du läst.

För dig med avgångsbetyg före 1997

  • Du som har avgångsbetyg från gymnasieskolan från en fullständig, minst tvåårig linje eller specialkurs har grundläggande behörighet, om du har betyg i engelska och svenska som motsvarar minst två årskurser. Betyget i svenska ska vara delat i litteraturkunskap och svenska språket, men du behöver inte ha ett visst betyg i svenskämnena för att bli behörig. Inte heller för betyget i engelska krävs ett visst betyg för att bli grundläggande behörig.
  • Om du inte har betyg i svenska och engelska som motsvarar två årskurser på en linje i gymnasiet, måste du komplettera med Svenska kurs 2 eller Svenska som andra språk kurs 2, eller Svenska kurs B eller Svenska som andraspråk kurs B och  Engelska 5, eller Engelska kurs A. Du måste ha lägst betyget E eller Godkänt i de här kurserna.

För dig som inte uppfyller kraven senast 1 juli 2020

Om du inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet senast 1 juli 2020 skärps kraven så att du måste ha lägst betyg E i Svenska/Svenska som andraspråk 3, Engelska 6 samt Matematik 1, eller motsvarande äldre kurs/ämne (observera att för Svenska 3 finns ingen motsvarande äldre kurs/ämne).

Mellanårsbetyg
Du som gick ut gymnasiet under perioden 1995 till 1996 fick avgångsbetyg med sifferbetyg, där alla kurser som ingår i ett ämne finns med. För de här betygen gäller samma regler för grundläggande behörighet som avgångsbetyg med ämnen som beskrivs här ovanför. Du behöver inte ha något visst betyg i Svenska B och Engelska A i ditt avgångsbetyg för att bli behörig.Har du gått ett mellanårsprogram får du tillgodoräkna dig meritpoäng. Läs mer under rubriken ”Mellanårsbetyg” här i vänsterspalten. Observera att alla som gick ut gymnasiet under perioden inte har avgångsbetyg från mellanårsprogram. Meritpoäng gäller endast för dig som har avgångsbetyg från mellanårsprogram.

Senast uppdaterad 2017-01-27