Gå till goteborg.se

Uppdragsutbildning

Utöver skräddarsydda utbildningar och öppna kurser utbildar vi på längre uppdrag. Vi har ett starkt utbildningskoncept och vår uppdragsverksamhet är väl etablerad sedan lång tid tillbaka med nöjda kunder både inom näringslivet och inom den offentliga sektorn. Företag och organisationer förses med fortbildning och kompetensförsörjning, allt anpassat efter önskemål från våra uppdragsgivare.

Exempel på uppdragsutbildningar i Yrgos regi är:

·   Yrkesdykning: Räddningsdykare, dykledare, vetenskapsdykning

·   UTI – Utländska tekniker och ingenjörer

·   Social dokumentation

·   Förhållningssätt och bemötande vid psykisk sjukdom och demenssjukdom

·   Flexication

·   Handledarutbildning

Tillsammans med beställaren inventerar vi uppdraget, vad som på bästa sätt matchar önskemål och framtidsplaner. Vi kan genomföra utbildningar på antingen dag- eller kvällstid. Varmt välkommen att kontakta någon av Yrgos rektorer för att diskutera omfattning på uppdraget och tänkbart upplägg.

Senast uppdaterad 2016-01-27

Yrgo
Box 8855
402 72 Göteborg

Reception: 031 – 367 31 00