Gå till goteborg.se

UTI, utländska tekniker och ingenjörer

Korta vägen – Utländska tekniker och ingenjörer (Uti) är en förberedande utbildning för dig med utländska akademiska studier inom teknik eller naturvetenskap.

Utbildningen ska öka dina möjligheter till ett arbetsliv på den svenska arbetsmarknaden. Då kan din kompetens inom ditt yrkesområde tas tillvara och konkurrenskraften stärkas i Göteborgsregionens näringsliv.

Deltagarnas huvudsakliga yrkesområden

 • Arbetsmiljö/Riskhantering
 • Arkitektur
 • Byggnadsteknik/Väg- & vatten
 • Geoteknik/Geologi
 • Elektronik/Automation
 • Elteknik/Elektroteknik
 • Fysik/Teknisk fysik
 • IT/Datateknik
 • Kemi/Kemiteknik
 • Livsmedelsteknik
 • Logistik/Industriell ekonomi
 • Maskinteknik/Fordonsteknik
 • Mekatronik/Mekanik
 • Miljöteknik/ VA-teknik
 • Produktdesign/Grafisk design

Korta vägen är en uppdragsutbildning vid Yrgo. Yrgo drivs av Göteborgs Stad och samarbetar i detta projektet med Folkuniversitetet. Utbildningen är en av Arbetsförmedlingens förberedande utbildningar.

Senast uppdaterad 2016-10-11

Sofia Roosberg
Utbildningsledare
072-554 00 91
sofia.roosberg@educ.goteborg.se

Nils Schaffer
Företagskoordinator
0733-109 289

Per Magne
Företagskoordinator
073-640 71 25

Längd: 26 veckor heltid
Start: 29 augusti 2016

Adress:
Yrgo – Göteborgs Stad Utbildning
Lärdomsgatan 3
417 56 Lindholmen/Göteborg