Gå till goteborg.se

Köksmästare

Yrkeshögskoleutbildning, 100 Yh-poäng

Köksmästare, 100 Yh-poäng, förutsätter och bygger vidare på att du har arbetslivserfarenhet och goda kunskaper inom matlagning och råvaruhantering. Utbildningen riktar sig främst till dig som är yrkesverksam då det är viktigt att du har fortlöpande kontakt med arbetslivet för att tillgodogöra dig innehållet i utbildningen.

BESKRIVNING

Du kommer bl.a. att få arbeta med praktisk tillämpning av lagar och avtal som gäller för att leda och organisera såväl personal som köket, för att kunna utveckla ett kvalitetsarbete på din nuvarande eller kommande arbetsplats. Centralt är förståelsen för helhetssynen i verksamheten där du kommer att vara en av de drivande nyckelpersonerna. Det är du som skall planera och leda verksamheten så att en säker matproduktion och hållbar utveckling uppnås.

Senast uppdaterad 2017-04-18

MER INFORMATION

Hyam Yanni
Tel.
 031-367 31 92
hyam.yanni@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 40 veckor deltid

Start: Startar preliminärt hösten 2018

Antal platser: 28

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.