Gå till goteborg.se

Kurser

  • Lärande i arbete 15p
  • Organisation och ledarskap 15p
  • Praktisk operativ ledning 20p
  • Restaurangekonomi 20p
  • Livsmedelssäkerhet 10p
  • Menykunskap och dietik 20p

Har du redan dokumenterad kunskap inom någon av de olika kurserna som ingår i utbildningen så behöver du inte läsa om motsvarande kurs hos oss, s.k. tillgodoräknande. Bedömningen vid ett tillgodoräknande kan ske både teoretiskt och/eller praktiskt och beslut om tillgodoräknande fattas av utbildningens ledningsgrupp.

Senast uppdaterad 2016-01-27

MER INFORMATION

Hyam Yanni
Tel.
 031-367 31 92
hyam.yanni@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 40 veckor deltid

Start: Startar preliminärt hösten 2018

Antal platser: 28

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.