Gå till goteborg.se

Ansökan

Grundläggande behörighet
För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information gällande grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper
Minst betyg E i Engelska 6, Matematik 1b eller c och Svenska 2, eller motsvarande.

Urval
Behöriga sökande kallas till muntligt och skriftliga prov. Det skriftliga provet i engelska bedömer din grammatiska förmåga, ordförståelse och skriftliga kommunikation. Provet i Management bedömer din ledarskaps- och kommunikationsförmåga samt din branschkunskap. Proven bedöms av sakkunnig branschföreträdare och representant från Yrgo.

Meriterande förkunskaper för urval
Gymnasiekurser (inom programfördjupning) omfattande minst 300 poäng, med lägst betyg C, inom Hotell- och turismprogrammet. Kurserna Rums- och konferensbokning och Administration 1 är också meriterande.

Poängen från samtliga prov och poäng från eventuella gymnasiekurser vägs samman och utgör den poäng som den sökande rangordnas efter i fallande ordning. Den sökande som har högst sammanlagda poäng kommer först i urvalet.

Välkommen med din ansökan!

Senast uppdaterad 2017-03-22

Mer information

Frågor om utbildningen
Åsa Björk
Tel: 0707-88 20 01
asa.bjork@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 43 veckor heltid

Start: 4 september 2017

Antal platser: 32

Ansökan: Sen ansökan

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHRKHA

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

Det finns fortfarande möjlighet att söka till vissa av våra utbildningar, ett antal är öppna igen för sen ansökan. Med sen ansökan menas att du antas i mån av plats och inkomna ansökningar behandlas löpande.