Gå till goteborg.se

Ansökan

Grundläggande behörighet
För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information gällande grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper
Minst betyg E i Engelska 6, Matematik 1a/b/c och Svenska 2, eller motsvarande.

Ett års styrkt arbetslivserfarenhet på heltid efter avslutad gymnasieutbildning. Erfarenheten ska vara inom något av följande områden: Besöksnäring, försäljning eller kundorienterad service.

Om du har genomgången gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom resor och turism ersätter detta kravet på arbetslivserfarenhet.

Urval
Behöriga sökande kallas till muntligt och skriftliga prov. Det muntliga provet bedömer din förmåga att reflektera och kommunicera på engelska och svenska kring begreppen kund och service. De skriftliga proven bedömer din förmåga i engelska, matematik och problemlösningsförmåga. Proven bedöms av sakkunnig branschföreträdare och representant från Yrgo. Poängen från samtliga prov samt arbetslivserfarenhet vägs samman och utgör den poäng som den sökande rangordnas efter i fallande ordning. Den sökande som har högst sammanlagda poäng kommer först i urvalet

Välkommen med din ansökan!

Senast uppdaterad 2017-01-27

Mer information

Frågor om utbildningen
Ulrika Trägårdh
Tel: 072-856 72 79
ulrika.tragardh@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: Preliminärt hösten 2018

Antal platser: 34

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.