Gå till goteborg.se

Finansiering

Kostnader för studieresor och eget förbrukningsmaterial kan tillkomma.

Senast uppdaterad 2016-01-25

Mer information

Frågor om utbildningen
Susan Johansson

Tel: 031-367 31 09

susan.johansson@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: 4 september 2017

Antal platser: 34

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Ansökan: Förlängd ansökningstid

Anmälningskod: YHTRAC

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

Det finns fortfarande möjlighet att söka till vissa av våra utbildningar, ett antal är öppna igen för sen ansökan. Med sen anmälan menas att du antas i mån av plats och inkomna ansökningar behandlas löpande.