Gå till goteborg.se

Finansiering

Kostnader för studieresor och eget förbrukningsmaterial kan tillkomma.

Senast uppdaterad 2016-01-25

Mer information

Frågor om utbildningen
Ulrika Trägårdh
Tel: 072-856 72 79
ulrika.tragardh@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: Preliminärt hösten 2018

Antal platser: 34

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.