Gå till goteborg.se

Anläggningsdykning

Yrkeshögskoleutbildning, 400 YH-poäng

Utbildningen ger dig kompetens för arbete som dykare med hänsyn tagen till gällande föreskrifter. Den leder till dykcertifikat B samt ger dig nautisk kompetens.

Utbildningen ansluter till den standard som utfärdas av IDSA (International Diving School Association) och EDTC (European Diving Technology Committé).

Du får kunskap om bl a teknologi, dykerimedicin, arbetsmiljöfrågor och formsättning, armering och betonggjutning, borrning och sprängning, schaktningsarbeten, stålarbeten, rörläggning, inspektion, dokumentation och produktionsstyrning.

Du får lära dig att dyka med vanligt förekommande utrustningar. En tredjedel av utbildningen består av praktik på dykeriföretag (LIA = Lärande i arbete), som ger dig tillfälle att tillämpa dina kunskaper och skaffa dig goda kontakter inom branschen.

ARBETSMARKNAD

Behovet av kvalificerade dykare ökar inom bygg- och anläggningsverksamhet. Branschföretagen inom DIB, Dykerientreprenörerna inom Sveriges Byggindustri är engagerade i utbildningen.

Idag finns omkring 500 yrkesverksamma dykare i Sverige, varav cirka hälften är anläggningsdykare.

Är du företagare och intresserad av uppdragsutbildning inom yrkesdyk klicka på följande länk: Uppdragsutbildning

Senast uppdaterad 2017-10-10

MER INFORMATION

Dan Hedberg
Tel:
0703-212816
dan.hedberg@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: 3 september 2018

Antal platser: 27

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 februari 2018

Anmälningskod: YHAD

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

Saknar du betyg i Husbyggnad 1 eller Anläggning 1? Då finns det självklart lösningar för det! Yrgo anordnar preparandkurs som kan ge dig behörighet till Anläggningsdykare.