Gå till goteborg.se

Ansökan

Ansökningsprocessen består av följande delar:
– Ansökan – Behörighetsbedömning – Urval – Antagning

ANSÖKAN – Du ansöker till utbildningen här! De handlingar du ska bifoga din ansökan är ditt gymnasiebetyg och gärna ett kortfattat CV samt samt läkarintyg AFS:2010:16. Om du har andra dokument som kan styrka dina förkunskaper bifogar du dessa också. Sista ansökningsdag 20 april.

BEHÖRIGHETSBEDÖMNING – För att kunna antas till en utbildning på yrkeshögskolan måste du ha vissa förkunskaper. Det kallas för behörighet. När du skickat in din ansökan gör vi en behörighetsbedömning. Det är två delar du måste uppfylla:

– Grundläggande behörighet
Den grundläggande behörigheten innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Det finns flera sätt att styrka det, läs mer här!

– Särskild behörighet

Den särskilda behörigheten är utbildningsspecifik. För Anläggningsdykare gäller att du ska ha minst betyget E i följande kurser eller motsvarande kunskaper:
Svenska 1 och 2 (Svenska A och B), Engelska 5 och 6 (Engelska A och B), Matematik 1 och 2 (Matematik A och B) samt Husbyggnad 1 eller Anläggning 1. Du behöver också ha läkarintyg AFS:2010:16 (dykläkarintyg).

Saknar du betyg i Matematik 2, Husbyggnad 1 eller Anläggning 1? Då finns det självklart lösningar för det! Yrgo anordnar preparandkurser som kan ge dig behörighet till utbildningen Anläggningsdykare. Mer info om våra preparandkurser hittar du här! OBS! Sista ansökningsdag för preparandkurs matematik 2 mars.

URVAL – i de fall vi har fler sökande än platser till utbildningen gör vi ett urval bland de behöriga sökande. Urvalet grundar sig på poäng från två delar; gymnasiebetyg och intervju. Din totala poängsumma ger din rangordningsplats. Observera att intervjun kan öka dina chanser markant!

ANTAGNING – Om du är antagen eller reserv får du besked under vecka 25.

Senast uppdaterad 2017-02-01

MER INFORMATION

Dan Hedberg
Tel:
0703-212816
dan.hedberg@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: 4 september 2017

Antal platser: 27

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Ansökan: Förlängd ansökningstid

Anmälningskod: YHAD

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.