Gå till goteborg.se

Kurser

 • Anläggningskonstruktion 10p
 • Anläggningsproduktion 30p
 • Anläggningsteknik 10p
 • Anläggningsunderhåll 5p
 • Arbetsmiljö 15p
 • Betongteknik 10p
 • Energieffektivisering 5p
 • Entreprenadjuridik 10p
 • Examensarbete 10p
 • Geoteknik 5p
 • Hållbart byggande 5p
 • IT-verktyg 10p
 • Kommunikation 10p
 • Kvalitetssystem med kontrollansvar 10p
 • Ledarskap 10p
 • LIA1 110p
 • LIA2 50p
 • Matematik 10p
 • Miljöteknik vid anläggningsarbeten 5p
 • Modellering 10p
 • Mätteknik 20p
 • Projektekonomi o kalkylering 20p
 • Projektstyrning 10p
 • Ritningsläsning 10p
 • Sprängteknik 5p
 • Vägteknik 10p

Senast uppdaterad 2016-11-10

MER INFORMATION

Gunnar Wengström
Tel:
0722-41 59 17
gunnar.wengstrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 83 veckor heltid

Start: 4 september 2017

Antal platser: 30

Ansökan: Sen ansökan

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHAN

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

Det finns fortfarande möjlighet att söka till vissa av våra utbildningar, ett antal är öppna igen för sen ansökan. Med sen ansökan menas att du antas i mån av plats och inkomna ansökningar behandlas löpande.