Gå till goteborg.se

Kurser

 • Anläggningskonstruktion 10p
 • Anläggningsproduktion 30p
 • Anläggningsteknik 10p
 • Anläggningsunderhåll 5p
 • Arbetsmiljö 15p
 • Betongteknik 10p
 • Energieffektivisering 5p
 • Entreprenadjuridik 10p
 • Examensarbete 10p
 • Geoteknik 5p
 • Hållbart byggande 5p
 • IT-verktyg 10p
 • Kommunikation 10p
 • Kvalitetssystem med kontrollansvar 10p
 • Ledarskap 10p
 • LIA1 110p
 • LIA2 50p
 • Matematik 10p
 • Miljöteknik vid anläggningsarbeten 5p
 • Modellering 10p
 • Mätteknik 20p
 • Projektekonomi o kalkylering 20p
 • Projektstyrning 10p
 • Ritningsläsning 10p
 • Sprängteknik 5p
 • Vägteknik 10p

Senast uppdaterad 2016-11-10

MER INFORMATION

Gunnar Wengström
Tel:
0722-41 59 17
gunnar.wengstrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 83 veckor heltid

Start: 4 september 2017

Antal platser: 30

Ansökan: Senast den 20 april 2017

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHAN

Ansökan skickas till:
Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.