Gå till goteborg.se

Samarbetspartners

Utbildningen är utvecklad i samarbete med företag i regionen. Vissa av dessa företag bildar tillsammans med YRGO utbildningens ledningsgrupp och styr över innehåll samt kvaliten i utbildningen. Företagen i ledningsgruppen är också mycket involverade i LIA-perioderna. Följande företag ingår i ledningsgruppen: Göteborgs Byggmästarförening, Hansson & Söner AB, Husbyggen Väster AB, MVB Väst AB, NCC AB, PEAB AB, RA-Bygg AB, Skanska AB, Sveriges Byggindustrier, Svevia AB, Tommy Byggare AB, AB Tornstaden och Veidekke AB.

Senast uppdaterad 2016-11-10

MER INFORMATION

Gunnar Wengström
Tel:
0722-41 59 17
gunnar.wengstrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 83 veckor heltid

Start: Preliminärt hösten 2018

Antal platser: 24

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Saknar du betyg i Husbyggnad 1 eller Anläggning 1? Då finns det självklart lösningar för det! Yrgo anordnar preparandkurs som kan ge dig behörighet till Anläggningsingenjör – Produktion.