Gå till goteborg.se

Samarbetspartners

Utbildningen är utvecklad i samarbete med företag i regionen. Vissa av dessa företag bildar tillsammans med Yrgo utbildningens ledningsgrupp och styr över innehåll samt kvalitet i utbildningen. Företagen i ledningsgruppen är också mycket involverade i LIA-perioderna. Följande företag ingår i ledningsgruppen: Zynka, Semrén & Månsson, ÅF, Volvo Cars, White Arkitekter, Wingårdhs Arkitektkontor, Visual Arena, Chalmers, Filmgate, Alten, Rapid Images, Tomorrow, Geely Design.

Senast uppdaterad 2016-11-09

Mer information

Markus Waser
Tel:  031-367 31 45
markus.waser@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: Preliminär hösten 2018

Antal platser: 30

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.