Gå till goteborg.se

Byggingenjör – Produktion

Yrkeshögskoleutbildning, 415 Yh-poäng

Vill du arbeta som arbetsledare eller mätningsingenjör? Vill du vara en del av samhällsutvecklingen? Tycker du om att planera och leda arbete? Gå vår utbildning och du kan delta i att bygga upp framtidens samhälle!

Du har alla möjligheter att starta en lysande karriär hos oss! Utbildningen ger dig kunskaper så att du kan arbeta i första hand som arbetsledare och efter några års erfarenhet kan platschef vara en möjlig befattning. Redan vid antagningen knyts du till ett byggföretag, som tillsammans med skolan har ansvar för den företagsförlagda utbildningen.

LIA-perioden består av en tredjedel av utbildningen och ger dig en möjlighet att förankra dina teoretiska kunskaper samt skaffa värdefulla kontakter och referenser i arbetslivet.

ARBETSMARKNAD

Att arbeta som byggingenjör är mångsidigt och innovativt. Du kan bli arbetsledare och efter några år eventuellt platschef. Din arbetsplats kan variera allt ifrån att sitta på ett kontor till att vara ute på byggarbetsplatsen.

Sveriges Byggindustrier bedömer att byggmarknaden kommer att vara fortsatt god under de närmaste åren. Detta märks då det under de senaste åren inneburit att i stort sett alla skrivit på anställningsavtal redan innan de avslutat utbildningen.

Senast uppdaterad 2017-05-24

OM UTBILDNINGEN

Längd: 83 veckor heltid

Start: Startar ej 2017, se istället Byggingenjör – Produktion.

Antal platser: 30

Ansökan: Förlängd ansökningstid

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Det finns fortfarande möjlighet att söka till vissa av våra utbildningar, ett antal är öppna igen för sen ansökan. Med sen anmälan menas att du antas i mån av plats och inkomna ansökningar behandlas löpande.

OM UTBILDNINGEN

Längd: 83 veckor heltid

Start: 4 september 2017

Antal platser: 30

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Ansökan: Senast den 20 april 2017

Anmälningskod: YHBP

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.