Gå till goteborg.se

Ansökan

Ansökningsprocessen består av följande delar:

ANSÖKAN – Du ansöker till utbildningen här! De handlingar du ska bifoga din ansökan är ditt gymnasiebetyg och gärna ett kortfattat CV samt arbetsintyg för minst 18 månaders relevant yrkeserfarenhet. Om du har andra dokument som kan styrka dina förkunskaper bifogar du dessa också.

BEHÖRIGHETSBEDÖMNING – För att kunna antas till en utbildning på yrkeshögskolan måste du ha vissa förkunskaper. Det kallas för behörighet. När du skickat in din ansökan gör vi en behörighetsbedömning. Det är två delar du måste uppfylla:

– Grundläggande behörighet
Den grundläggande behörigheten innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Det finns flera sätt att styrka det, läs mer här!

– Särskild behörighet
Den särskilda behörigheten är utbildningsspecifik. För Byggingenjör – Produktion ska du ha minst betyget E i följande kurser eller motsvarande kunskaper: Svenska 1 och 2 (Svenska A och B), Engelska 5 (Engelska A), Matematik 1 och 2 (Matematik A och B) samt Husbyggnad 1 eller Anläggning 1. Du behöver också ha minst 18 månaders arbetslivserfarenhet inom antingen anläggnings-/byggbranschen, ledarerfarenhet eller kundkontakt med självständigt arbete oavsett bransch t.ex projektledning, teamledning.

Saknar du betyg i Matematik 2, Husbyggnad 1 eller Anläggning 1? Då finns det självklart lösningar för det! Yrgo anordnar preparandkurser som kan ge dig behörighet till Byggingenjör -Produktion. Mer info om preparandkurserna kommer i december 2017.

URVAL – i de fall vi har fler sökande än platser till utbildningen gör vi ett urval bland de behöriga sökande. Urvalet grundar sig på poäng från två delar; gymnasiebetyg och intervju. Din totala poängsumma ger din rangordningsplats.

ANTAGNING – Om du är antagen eller reserv får du besked under vecka 25.

Senast uppdaterad 2017-10-10

MER INFORMATION

Gunnar Wengström
Tel:
0722-41 59 17
gunnar.wengstrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 83 veckor heltid

Start: 3 september 2018

Antal platser: 30

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 februari 2018.

Anmälningskod: YHBP

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.