Gå till goteborg.se

Samarbetspartners

Utbildningen är utvecklad i samarbete med företag i regionen. Vissa av dessa företag bildar tillsammans med Yrgo utbildningens ledningsgrupp och styr över innehåll samt kvalitet i utbildningen. Företagen i ledningsgruppen är också mycket involverade i LIA-perioderna. Följande företag ingår i ledningsgruppen: Semrén & Månsson, Chalmers, ÅF, PEAB, NCC, TFIP, White Arkitekter, Alnova, WSP, Ramböll, SWECO.

Senast uppdaterad 2016-11-09

MER INFORMATION

Markus Waser
Tel:
031-367 31 45
markus.waser@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 83 veckor heltid

Start: Preliminär hösten 2018

Antal platser: 30

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.