Gå till goteborg.se

Bank- och försäkringsrådgivare

Yrkeshögskoleutbildning, 400 Yh-poäng

Målsättningen för utbildningen är att bidra till en tryggad återväxt av kvalificerade medarbetare med ett yrkesinriktat kunnande för banker, försäkringsbolag och försäkringsmäklare.

Arbetsmarknad

Erfarenheten från tidigare utbildningar är att våra studerande med goda studieprestationer haft mycket stora möjligheter till anställning inom branschen, framför allt tack vare vårt nära samarbete med branschföretagen.

För arbete inom bank- och försäkringsbranschen är i allmänhet hög social kompetens, nyfikenhet, engagemang, flexibilitet och stark teamkänsla viktiga egenskaper. Utöver detta är goda teoretiska kunskaper och relevant arbetslivserfarenhet meriterande.

Efter examen skall du kunna arbeta i kundorienterande befattningar inom bank- och försäkringsvärlden. Nedan följer exempel på olika typer av befattningar som våra studerande fått efter examen.

Inom bank förekommer befattningar inom kundservice och merförsäljning mot befintliga kunder på bankkontor eller telefonbank samt rådgivare mot privatkunder eller företag.

Vid försäkringsbolag arbetar du inom kundservice och merförsäljning mot befintliga kunder över telefon, som skadereglerare inom person- och sakförsäkring, riskbedömare, rådgivare eller handläggare.

På försäkringsmäklarföretag kan du arbeta som försäkringsmäklare eller försäkringsmäklarassistent.

Därutöver arbetar några av våra f.d. studerande med internutbildning eller innehar någon form av chefsbefattning några år efter avslutad examen som Bank- och försäkringsrådgivare.

Senast uppdaterad 2017-09-12

MER INFORMATION

Mehrnaz Tabarsian
Tel: 031-367 31 85
mehrnaz.tabarsian@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: Preliminärt hösten 2018

Antal platser: 34

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHBF