Gå till goteborg.se

Ansökan

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

Särskilda förkunskaper:
Minst betyget Godkänd i Svenska B, Engelska B, Matematik B och Samhällskunskap A

Kurserna och betygskraven för de särskilda förkunskaperna motsvarar minst betyget E i följande kurser från det nya gymnasiet: Svenska 2, Engelska 6, Matematik 2 b eller c, Samhällskunskap 1 b.

Läs mer om behörighet, urval och antagning här.

Urval görs med utgångspunkt från betyg, arbetslivserfarenhet, skriftliga tester i svenska och engelska samt muntligt test. Bifoga betyg samt intyg som styrker längden på din yrkeserfarenhet. Du kan tillgodoräkna dig maximalt tre års arbetslivserfarenhet.

Skriftliga och muntliga tester genomförs under maj-juni och tar cirka en halv dag i anspråk. Behöriga sökande får kallelse per e-post före aktuellt testtillfälle.

Senast uppdaterad 2016-02-01

MER INFORMATION

Mehrnaz Tabarsian
Tel: 031-367 31 85
mehrnaz.tabarsian@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: Preliminärt hösten 2018

Antal platser: 34

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHBF