Gå till goteborg.se

Medicinsk sekreterare

Yrkeshögskoleutbildning, 400 Yh-poäng

Vill du fungera som spindeln i nätet mellan patient, anhöriga och personal inom hälso- och sjukvård? Då är medicinsk sekreterare en yrkesroll för dig!

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter i medicinsk dokumentation och administrativ verksamhet inom hälso- och sjukvård. En fjärdedel av utbildningen är verksamhetsförlagd vilket ger dig viktiga kontakter i arbetslivet.
Utbildningen följer inte normala terminstider och innebär platsförlagda heltidsstudier.

Arbetsmarknad

Det finns stort behov av arbetskraft inom området och för att möta det stora behovet på arbetsmarknaden startar utbildningen två gånger per år. Genomförd utbildning ger den kompetens som erfordras för självständigt arbete som t.ex. medicinsk och vårdadministrativ sekreterare. Utöver arbetsuppgifter inom medicinsk dokumentation kan t.ex. diagnosklassificering, data- och statistikbearbetning samt hälso- och sjukvårdsadministration ingå.

Senast uppdaterad 2018-02-07

MER INFORMATION

Madeleine Åberg
Tel. 031-367 31 89
madeleine.aberg@educ.goteborg.se

Lisa Algestam
Tel. 031-367 31 80
lisa.algestam@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: 3 september 2018

Antal platser: 34

Ansökan: Senast 16 april 2018

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHMED

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.