Gå till goteborg.se

Samarbetspartners

Utbildningen genomförs av Göteborgs Stad Utbildning i samarbete med bland andra SOI- Sveriges offentliga inköpare, Göteborgs Stads Upphandlingsbolag, Göteborgs universitet, Familjebostäder i Göteborg AB, Halmstad kommun, Kungsbacka kommun, Räddningstjänsten Storgöteborg AB, Trafikverket och Chalmers tekniska högskola.

Senast uppdaterad 2016-01-19

MER INFORMATION

Mehrnaz Tabarsian
Tel. 031-367 31 85
mehrnaz.tabarsian@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: 4 september 2017

Antal platser: 34

Ansökan: Förlängd ansökningstid

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHOU

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

Det finns fortfarande möjlighet att söka till vissa av våra utbildningar, ett antal är öppna igen för sen ansökan. Med sen anmälan menas att du antas i mån av plats och inkomna ansökningar behandlas löpande.