Gå till goteborg.se

Ansökan

Alla är välkomna att söka till utbildningen Paralegal men för att vara behörig krävs att du har grundläggande behörighet. Den grundläggande behörigheten innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Det finns flera sätt att styrka det, läs mer här!

SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPSKRAV

Minst betyget Godkänd, i Svenska B, Engelska B, Matematik A och Samhällskunskap A eller motsvarande.

Kurserna och betygskraven i det särskilda förkunskapskravet ovan motsvarar minst betyget E i följande kurser från det nya gymnasiet: Svenska 2, Engelska 6, Matematik 1 b eller c och Samhällskunskap 1 b.

Läs mer om behörighet, urval och antagning här.

URVAL

Urval görs med utgångspunkt från betyg, skriftliga tester i svenska och engelska. De skriftliga tester genomförs under maj-juni och tar cirka en halv dag i anspråk. Behöriga sökande får kallelse per e-post före aktuellt testtillfälle.

Senast uppdaterad 2017-10-08

MER INFORMATION

Mehrnaz Tabarsian
Tel. 031-367 31 85
mehrnaz.tabarsian@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: Preliminärt hösten 2018

Antal platser: 34

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.