Gå till goteborg.se

Ansökan

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

Särskilda förkunskaper:
Svenska B och Engelska B (före hösten 2011) alternativt Svenska 2 och Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.

Läs mer om behörighet, urval och antagning här.

Samtliga behöriga sökande kallas till skriftligt test i svenska och tangentbordsfärdighet. Sökande som uppnår minst 60 procent rätt på test i svenska och presterar 600 nettonedslag på tangentbordstestet är behöriga för att gå vidare till muntligt test.

Testerna sker i två steg. Kallelse utgår per e-post cirka en vecka före aktuellt testtillfälle. Räkna med att du behöver avsätta tid motsvarande en halv dag för dessa tester. Om du får godkänt resultat på de skriftliga testerna kallas du per e-post till muntligt test. Kallelse till muntligt test utgår cirka en vecka före testtillfället. Blir du kallad till muntligt test får du räkna med att avsätta ungefär en timma för denna del.

 

 

Senast uppdaterad 2016-09-08

MER INFORMATION

Mehrnaz Tabarsian
Tel. 031-367 31 85
mehrnaz.tabarsian@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: 23 oktober 2017

Antal platser: 34

Ansökan: Senast den 15 augusti 2017

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHVA

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.