Gå till goteborg.se

Ansökan

Grundläggande behörighet
För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information gällande grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper

Minst betyg E i Engelska 6 och Svenska 2, eller motsvarande.

Du ska även skicka in ett arbetsprov i din ansökan där du påvisar grundläggande kunskaper och färdigheter i programmen Photoshop eller Illustrator. Kunskaperna bedöms utifrån din förmåga att uttrycka dig kreativt, med originalitet och idérikhet i bild/grafisk form.

Urval
Behöriga sökande kallas till muntligt och digitalt prov. De muntliga och digitala proven samt arbetsprovet bedöms utifrån kommunikativ och analytiskförmåga, kreativitet och tekniskt kunnande. Proven bedöms av sakkunnig branschföreträdare och representant från Yrgo. Poängen från samtliga prov vägs samman och utgör den poäng som den sökande rangordnas efter i fallande ordning. Den sökande som har högst sammanlagda poäng kommer först i urvalet.

Välkommen med din ansökan!

Senast uppdaterad 2017-08-10

Läs vidare

Mer information

Frågor om utbildningen
Marie Kalmnäs
Tel: 0761–19 87 18
marie.kalmnas@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: Preliminärt hösten 2018

Antal platser: 25

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.