Gå till goteborg.se

Kurser

  • Digital bild 50p
  • Digital produktion 60p
  • Digitala processer 15p
  • Examensarbete 30p
  • Html5 samt CSS 30p
  • Interaktionsdesign och användbarhet 15p
  • LIA – Lärande i arbete 135p
  • Strategi, kreativitet och entreprenörskap 20p
  • Visuell Design 45p

Senast uppdaterad 2017-01-27

Mer information

Frågor om utbildningen
Marie Kalmnäs
Tel: 0761–19 87 18
marie.kalmnas@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: Preliminärt hösten 2018

Antal platser: 25

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.