Gå till goteborg.se

Kurser

  • Digital bild 50p
  • Digital produktion 60p
  • Digitala processer 15p
  • Examensarbete 30p
  • Html5 samt CSS 30p
  • Interaktionsdesign och användbarhet 15p
  • LIA – Lärande i arbete 135p
  • Strategi, kreativitet och entreprenörskap 20p
  • Visuell Design 45p

Senast uppdaterad 2017-01-27

Mer information

Frågor om utbildningen
Marie Kalmnäs
Tel: 0761–19 87 18
marie.kalmnas@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: 4 september 2017

Antal platser: 25

Ansökan: Senast 20 april 2017

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHDD

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

Obs! Glöm inte att även skicka in arbetsprovet som finns under fliken Ansökan.