Gå till goteborg.se

Ansökan

Grundläggande behörighet
För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information gällande grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper
Minst betyg E i Engelska 6, Matematik 1b alt 1c och Svenska 2 eller motsvarande.

Två års styrkt arbetslivserfarenhet på heltid efter avslutade gymnasiestudier. Erfarenheten ska vara av en ledande eller ansvarstagande position inom något av följande områden: Upplevelseindustrin, idrottsverksamhet samt kreativ eller konstnärlig verksamhet.

Urval
Ett skriftligt webbaserat prov skickas ut till behöriga sökande. Provet omfattar frågor inom bransch- och ledarkunskap. Behöriga sökande kallas även till ett muntligt prov. Det muntliga provet bedömds utifrån den sökandes ledarskaps-,kommunikations- och kreativa förmåga. De muntliga och skriftliga proven bedöms av sakkunnig branschföreträdare och representant från Yrgo. Poängen från samtliga prov och arbetslivserfarenhet vägs samman och utgör den poäng som den sökande rangordnas efter i fallande ordning. Den sökande som har högst sammanlagda poäng kommer först i urvalet.

Välkommen med din ansökan!

Senast uppdaterad 2017-01-27

MER INFORMATION

Frågor om utbildningen
Susan Johansson

Tel: 031-367 31 09

susan.johansson@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: 4 september 2017

Antal platser: 34

Ansökan: Senast den 20 april 2017

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHEVENT

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.