Gå till goteborg.se

Game Programmer

Yrkeshögskoleutbildning, 400 Yh-poäng.

Vill du vara en nyckelspelare i en av världens roligaste branscher?

Sverige har idag en världsledande position inom spelbranschen och här verkar allt från mindre aktörer till stora spelstudios som skapar AAA-spel. Landet är känt för både sin bredd och sin kvalitet och har en stark ställning inom alla delar. Dessutom har svensk spelutveckling under de senaste tjugo åren seglat upp till att bli en allt viktigare exportnäring för Sverige och verkar på en i hög grad globaliserad marknad.

Utbildningen är framtagen av rutinerade spelutvecklare i samarbete med välkända spelutvecklarföretag, en näring som vet vad som krävs för att skapa framtidens underhållning.

Under utbildningens gång arbetar du i team och får kunskap om hela processen från prototyp till färdig produkt gällande spelplattformar och spelmotorer. Utbildningen innehåller implementering av speldesign via programmering och scripting och ger dig kunskap om de programvaror som yrkesrollen kräver och som är branschstandard. Du får kunskap i analysarbete, problemlösningar och utvärdering av egna o andras spelprodukter oavsett genre. Efter utbildningen kommer du också ha kunskap om olika begränsningar och möjligheter med VR-mjukvara och kunna implementera och använda olika typer av API:er.

Då arbetet innehåller regelbundna internationella kontakter och fackspråket är på engelska kommer utbildningen delvis bedrivas på engelska.

En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd, så kallad LIA – Lärande i arbete, vilket ger dig unika möjligheter att knyta värdefulla kontakter.

Arbetsmarknad

Spelbranschen har på några årtionden vuxit till en världsomspännande industri med en påfallande kulturell och ekonomisk betydelse. Sedan 2010 har omsättningen i branschen ökat med över 800%! Denna ökning har skapat ett stort behov av duktiga kreativa utvecklare. Den senaste trenden med Virtual Reality (VR) och kanske den ännu mer spännande utvecklingen av Augmented Reality (AR) gör att framtiden ser ljus ut för interaktiva produkter och innovativa personer. Efter avslutad utbildning är du redo att arbeta som Game Programmer, Programmer, Game Developer eller Scripter.

Spelbranschen är i stort behov av dig som är kompetent och engagerad och är intresserad av en global bransch som växer.

Senast uppdaterad 2017-09-12

Mer information

Frågor om utbildningen
Linda Almström
Tel: 031-367 31 11
linda.almstrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: 3 september 2018

Antal platser: 25

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 februari 2018.

Anmälningskod: YHGP

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.