Gå till goteborg.se

Samarbetspartners

  • Alten
  • Ghost Games (Electronic Arts)
  • Hello There
  • MindArk
  • Mobile Storytelling
  • NetEnt
  • Palringo
  • Räven
  • Skygoblin
  • The Game Incubator

Senast uppdaterad 2017-02-08

Mer information

Frågor om utbildningen
Linda Almström
Tel: 031-367 31 11
linda.almstrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: 3 september 2018

Antal platser: 25

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 februari 2018.

Anmälningskod: YHGP

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.