Gå till goteborg.se

Ansökan

Grundläggande behörighet
För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information gällande grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper
Minst betyg E i Engelska 6, Matematik 1a/b/c och Svenska 2, eller motsvarande.

Förutom ovanstående kurser krävs minst betyget E i Grafisk kommunikation 1, och Grafisk illustration i pixelgrafik, eller motsvarande.

Sökande ombeds även att skicka in ett arbetsprov, där man bedömer den sökandes stilistiska och kommunikativa förmåga samt grundläggande färdigheter i grafisk utformning.

Urval
Behöriga sökande kallas till muntligt och skriftlig/tekniskt prov. Proven bedöms utifrån kommunikativ och analytisk förmåga, tekniskt kunnande i programvaror, förmåga till noggrannhet samt språklig medvetenhet. Arbetsprovet samt övriga prov bedöms av sakkunnig branschföreträdare och representant från Yrgo.

Meriterande förkunskaper för urval
Genomförd godkänd utbildning på Medieprogrammet eller motsvarande.

Ett års styrkt arbetslivserfarenhet med minimum 75% tjänst inom grafisk bransch eller motsvarande.

Poängen från samtliga prov, samt eventuella meriterande förkunskaper, vägs samman och utgör den poäng som den sökande rangordnas efter i fallande ordning. Den sökande som har högst sammanlagda poäng kommer först i urvalet.

Välkommen med din ansökan!

Senast uppdaterad 2017-09-12

Läs vidare

Mer information

Frågor om utbildningen
Ulla Gratte
Tel: 0708-97 44 29
ulla.gratte@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: Preliminärt hösten 2018

Antal platser: 25

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.