Gå till goteborg.se

Kurser

 • Bildteknik 45p
 • Digital teknik och produktion 50p
 • Examensarbete 25p
 • Färg- och kvalitetsstyrning 20p
 • Grafisk design 50p
 • Kommunikationsplanering 5p
 • LIA – Lärande i arbete 1, 60p
 • LIA – Lärande i arbete 2, 70 p
 • Projektinriktad grafisk teknik 35p
 • Projektledning och organisation 10p
 • Text och typografi 30p

Senast uppdaterad 2017-01-27

Mer information

Frågor om utbildningen
Ulla Gratte
Tel: 0708-97 44 29
ulla.gratte@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: 4 september 2017

Antal platser: 25

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Ansökan: Sen ansökan

Anmälningskod: YHIP

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

Det finns fortfarande möjlighet att söka till vissa av våra utbildningar, ett antal är öppna igen för sen ansökan. Med sen ansökan menas att du antas i mån av plats och inkomna ansökningar behandlas löpande.