Gå till goteborg.se

Samarbetspartners

  • Elanders Sverige
  • Collabra AB
  • Göteborgs universitet – Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
  • Grafiska företagen
  • GS-facket
  • Göteborgstryckeriet
  • ICA Reklam
  • Linderoths Studio
  • mkmedia Production AB

Senast uppdaterad 2017-09-04

Mer information

Frågor om utbildningen
Ulla Gratte
Tel: 0708-97 44 29
ulla.gratte@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: Preliminärt hösten 2018

Antal platser: 25

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.