Gå till goteborg.se

Samarbetspartners

  • Elanders Sverige
  • GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
  • Göteborgs universitet – Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
  • Göteborgs Grafiska Kretsförening
  • Göteborgstryckeriet
  • ICA Reklam
  • Linderoths Studio

Senast uppdaterad 2017-02-20

Mer information

Frågor om utbildningen
Ulla Gratte
Tel: 0708-97 44 29
ulla.gratte@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: Preliminärt hösten 2018

Antal platser: 25

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHIP