Gå till goteborg.se

Ansökan

Grundläggande behörighet
För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information gällande grundläggande behörighet.

Särskild behörighet
Minst betyg E i Engelska 6, Svenska 2 och Matematik 2, eller motsvarande.

Urval
Behöriga sökande kallas till muntligt och skriftligt/digitalt prov. Det muntliga provet bedömer den sökandes kommunikativ- och analytisk förmåga. Det skriftliga/digitala provet bedömer den sökandes tekniska kunnande och finish samt design, formgivning och kreativitet. Proven bedöms av sakkunnig branschföreträdare och representant från Yrgo. Poängen från samtliga prov och arbetsprovet vägs samman och utgör den poäng som den sökande rangordnas efter i fallande ordning. Den sökande som har högst sammanlagda poäng kommer först i urvalet.

Välkommen med din ansökan!

Senast uppdaterad 2017-02-08

Mer information

Frågor om utbildningen
Susan Johansson
Tel: 031-367 31 09
susan.johansson@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: Januari 2018

Antal platser: 30

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 september och stänger den 15 oktober 2017

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHUX