Gå till goteborg.se

Ansökan

Grundläggande behörighet
För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information gällande grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper
Minst betyg E i Engelska 6, Matematik 2 och Svenska 2, eller motsvarande.

Efter vi har mottagit alla ansökningar kommer samtliga behöriga kallas till ett behörighetsgivande arbetsprov för att testa dina förkunskaper inom programmering, om branschen, samt i HTML och CSS. Provet görs på plats på Yrgo. Ytterligare information (såsom tid och plats) kommer meddelas till dig per mejl på den adress du registrerat.

Urval
Behöriga sökande går vidare till muntligt prov, efter godkänt arbetsprov. Det muntliga provet och arbetsprovet bedöms utifrån kommunikativ- och analytisk förmåga samt tekniskt kunnande inom programmering, om branschen, HTML och CSS. Proven bedöms av sakkunnig branschföreträdare och representant från Yrgo. Poängen från samtliga prov vägs samman och utgör den poäng som den sökande rangordnas efter i fallande ordning. Den sökande som har högst sammanlagda poäng kommer först i urvalet.

Välkommen med din ansökan!

Senast uppdaterad 2017-01-27

Mer information

Frågor om utbildningen
Vincent Klaiber
Tel: 070-886 80 18
vincent.klaiber@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: Preliminärt hösten 2018

Antal platser: 24

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.