Gå till goteborg.se

Kurser

  • Databaser 15p
  • Examensarbete 40p
  • Klientbaserad utveckling 30p
  • LIA – Lärande i arbete 135p
  • Programmering 70p
  • Programmering mot ramverk 55p
  • Projektmetodik 25p
  • Visuell Kommunikation 30p

Senast uppdaterad 2017-01-27

Mer information

Frågor om utbildningen
Vincent Klaiber
Tel: 070-886 80 18
vincent.klaiber@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: Preliminärt hösten 2018

Antal platser: 24

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.