Gå till goteborg.se

Ansökan

 

BEHÖRIGHETSBEDÖMNING – För att kunna antas till en utbildning på yrkeshögskolan måste du ha vissa förkunskaper. Det kallas för behörighet. När du skickat in din ansökan gör vi en behörighetsbedömning. Det är två delar du måste uppfylla:

– Grundläggande behörighet
Den grundläggande behörigheten innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Det finns flera sätt att styrka det, läs mer här!

– Särskild behörighet
Den särskilda behörigheten är utbildningsspecifik. För Automationsingenjör gäller att du ska ha minst betyget E i följande kurser eller motsvarande kunskaper: Svenska 1 och Svenska 2 (Svenska A och B), Engelska 5 (Engelska A), Matematik 1 och 2 (Matematik A och B) Praktisk ellära och Energiteknik 1.

Saknar du betyg i Matematik 2 eller Praktisk ellära och Energiteknik 1? Då finns det självklart lösningar för det! Yrgo anordnar preparandkurser som kan ge dig behörighet till Automationsingenjörsutbildningen. Mer info om preparandkurserna kommer i december 2017.

URVAL – i de fall vi har fler sökande än platser till utbildningen gör vi ett urval bland de behöriga sökande. Urvalet grundar sig på poäng från två delar; gymnasiebetyg och intervju. Din totala poängsumma ger din rangordningsplats.

Senast uppdaterad 2017-10-10

MER INFORMATION

Conny Bloom
Tel: 
031-367 31 12
conny.bloom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: Preliminärt hösten 2018

Antal platser: 28

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.