Gå till goteborg.se

Avancerad CAD

Yrkeshögskoleutbildning, 100 Yh-poäng, 50% deltid, distans.

Arbetar du redan inom produktutveckling och konstruktion? Vill du vidareutveckla och vässa dina kunskaper inom moderna verktyg? Då är vår distansutbildning någonting för dig!

Utbildningen vänder sig framför allt till dig som arbetar inom ett område där CAD är ett viktigt verktyg, som till exempel design, produktutveckling, tillverkning, och utbildning. Systemet vi använder i utbildningen är Catia. Du som studerande ska i direkt anslutning till de olika kurserna kunna använda dina nya kunskaper inom ditt ordinarie verksamhetsområde.

Undervisningen är nätbaserad men du kommer att ha kontinuerlig kontakt med lärare och studenter via skolans lärarplattform och mail. Klassen kommer att träffas ett fåtal gånger under utbildningen för grundläggande introduktioner av de olika kursmomenten samt för redovisningar av genomförda projektarbeten.

ARBETSMARKNAD

Efter avslutad utbildning har du fått djupare kunskaper och färdigheter som efterfrågas av bl.a. bilindustri och konsultföretag.

Senast uppdaterad 2017-04-21

MER INFORMATION

Svante Boström
Tel:
031-367 31 10
svante.bostrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 40 veckor deltid, distans

Start: Ingen start 2017.

Antal platser: 35

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.