Gå till goteborg.se

Kurser

 • CAD-system 1  25p
 • CAD-system 2  25p
 • CAD-system 1  25p
 • Digitala verktyg 5 p
 • Examensarbete 10 p
 • Hållbara maskinsystem 20p
 • Kommunikation 10 p
 • Konstruktionsprojekt 25p
 • Konstruktionsteknik 50 p
 • Lärande i arbete-LIA 1 50 p
 • Lärande i arbete-LIA 2 75 p
 • Matematik för CAD-konstruktörer 15 p
 • Mekanik och hållfasthetslära 45 p
 • Projektmetoder och entreprenörskap 10p
 • Tillverknings- och produktionsteknik 20p

Senast uppdaterad 2016-11-14

MER INFORMATION

Lize-Marie Gabrielsson
Lize-Marie.Gabrielsson@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: 3 september 2018

Antal platser: 30

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 februari 2018.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHCK

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.