Gå till goteborg.se

Ansökan

Ansökningsprocessen består av följande delar:

ANSÖKAN – Du ansöker till utbildningen här! De handlingar du ska bifoga din ansökan är ditt gymnasiebetyg och gärna ett kortfattat CV. Om du har andra dokument som kan styrka dina förkunskaper bifogar du dessa också. Sista ansökningsdag 20 april.

BEHÖRIGHETSBEDÖMNING – För att kunna antas till en utbildning på yrkeshögskolan måste du ha vissa förkunskaper. Det kallas för behörighet. När du skickat in din ansökan gör vi en behörighetsbedömning. Det är två delar du måste uppfylla:

– Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Det finns flera sätt att styrka det, läs mer här!

– Särskild behörighet
Den särskilda behörigheten är utbildningsspecifik. För Computer Graphics Design gäller att du ska ha minst betyget E i följande kurser eller motsvarande kunskaper:
Svenska 1 och 2 (Svenska A och B), Engelska 5 och 6 (Engelska A och B), Matematik 1 och 2 (Matematik A och B), Bild och Digitalt skapande (Digitalt skapande 1) .

Saknar du betyg i Matte 2, Bild och/eller Digitalt skapande? Yrgo anordnar preparandkurser som kan ge dig behörighet till utbildningen. Mer info hittar du här! OBS! Sista ansökningsdag för preparandkurs matematik 2 mars.

URVAL – i de fall vi har fler sökande än platser till utbildningen gör vi ett urval bland de behöriga sökande. Urvalet grundar sig på poäng från två delar; gymnasiebetyg och intervju. Din totala poängsumma ger din rangordningsplats. Observera att intervjun kan öka dina chanser markant!

ANTAGNING – Om du är antagen eller reserv får du besked under vecka 25.

Senast uppdaterad 2017-02-01

MER INFORMATION

Björn Strandberg
Tel:
0703-40 54 54
bjorn.strandberg@educ.goteborg.se

Markus Waser
Tel:
  031-367 31 45
markus.waser@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Elevernas egna hemsidor:
http://www.yhcg.se

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: 4 september 2017

Antal platser: 30

Ansökan: Förlängd ansökningstid

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHCG

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.