Gå till goteborg.se

Elinstallatör allmän behörighet

Yrkeshögskoleutbildning, 105 Yh-poäng, 50 % deltid

Denna yrkeshögskoleutbildning genomförs på deltid 1-2 dagar per vecka. Det innebär att du även kan arbeta under utbildningstiden. Utbildningen ger dig möjlighet att söka behörighetsbevis hos Elsäkerhetsverket. För att få utföra elinstallationer krävs att arbetet sker under ledning av behörig installatör. Målet med utbildningen är att den studerande själv ska kunna ta ledaransvar och därmed få möjlighet att starta egen elinstallationsverksamhet eller arbeta i ledande befattningar inom branschen. Syftet är att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för arbetet som ansvarig ledare för elinstallationsarbeten och att stimulera till fortsatt lärande och entreprenörskap. Vidare efter genomgången utbildning ska den studerande ha kunskap om konstruktions-beräkningar samt kunna upprätta fullständiga entreprenadhandlingar för installation av kraft-, motordrift och belysningsanläggningar, ha kunskap om elscheman med tillhörande dokumentation samt om olika elproduktions- och överföringssystems uppbyggnader.

ARBETSMARKNAD

Efter utbildningen kan du arbeta som arbetsledare med beslutanderätt vid elinstallationer, eller som ansvarig elinstallatör inom industriföretag, offentlig förvaltning och fastighetsbolag.

Senast uppdaterad 2016-04-14

MER INFORMATION

Conny Bloom
Tel: 
031-367 31 12
conny.bloom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 42 veckor deltid

Start: 5 september 2016

Antal platser: 24

Ansökan: Senast den 17 april 2016

Anmälningskod: YHEAB

Ansökan skickas till:
Vår webbansökan öppnar den 1 februari 2016. Välkommen med din ansökan på följande länk: webbansökan