Gå till goteborg.se

Ansökan

De handlingar du ska bifoga din ansökan är ditt gymnasiebetyg och gärna ett kortfattat CV. Om du har andra dokument som kan styrka dina förkunskaper bifogar du dessa också.  Sista ansökningsdag 16 april.

BEHÖRIGHETSBEDÖMNING – För att kunna antas till en utbildning på yrkeshögskolan måste du ha vissa förkunskaper. Det kallas för behörighet. När du skickat in din ansökan gör vi en behörighetsbedömning. Det är två delar du måste uppfylla:

– Grundläggande behörighet
Den grundläggande behörigheten innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Det finns flera sätt att styrka det, läs mer här!

– Särskild behörighet
Den särskilda behörigheten är utbildningsspecifik. För Java Enterprise Utvecklare gäller att du ska ha minst betyget E i följande kurser eller motsvarande kunskaper: Matematik 1 och 2 (Matematik A och B), Svenska 1 och 2 (Svenska A och B), Engelska 5 och 6 (Engelska A och B) samt Programmering 1 (Programmering A).

Saknar du betyg i Matematik 2 eller Programmering 1? Då finns det självklart lösningar för det! Yrgo anordnar preparandkurser som kan ge dig behörighet till Java-utbildningen. Mer info om våra preparandkurser hittar du här! OBS! Sista ansökningsdag för preparandkurs i matematik är den 1 mars.

URVAL – i de fall vi har fler sökande än platser till utbildningen gör vi ett urval bland de behöriga sökande. Urvalet grundar sig på poäng från två delar; gymnasiebetyg och intervju. Din totala poängsumma ger din rangordningsplats.

ANTAGNING – Om du är antagen eller reserv får du besked under vecka 25.

Senast uppdaterad 2018-02-07

MER INFORMATION

Anders Norberg
anders.norberg@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: 3 september 2018.

Antal platser: 24

Ansökan: Senast 16 april 2018.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHJAVA

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.