Gå till goteborg.se

Ansökan

För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information om grundläggande behörighet.

SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPSKRAV

Särskilda förkunskaper krävs från Handels- och administrationsprogrammet, inriktning speditör.

Minst betyg E i Logistik 1, Logistik 2 samt Transport och spedition, eller motsvarande. Dessa kurser kan ersättas med yrkeserfarenhet (minst 2 års arbete). Dessutom krävs minst betyg E i kurserna Engelska 6, Matematik 1 b, Samhällskunskap 1 b och Svenska 2.

URVAL

Urval görs med utgångspunkt från betyg, samt skriftliga tester i svenska och engelska. De skriftliga testerna genomförs under maj-juni och tar cirka en halv dag i anspråk. Behöriga sökande får kallelse per e-post före aktuellt testtillfälle.

Läs mer om antagning, urval och antagning här.

Söker till oss gör du via vår webbansökan

Senast uppdaterad 2018-02-06

MER INFORMATION

Anna Karlsson
Tel. 031-367 31 83
anna.karlsson@educ.goteborg.se

Lisa Algestam
Tel. 
031-367 31 80
lisa.algestam@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: 3 september 2018

Antal platser: 34

Ansökan: Senast 16 maj 2018

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHISM

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.