Gå till goteborg.se

Logistik och transportledning

Yrkeshögskoleutbildning, 300 Yh-poäng

Utbildningen ger dig yrkesspecifik kompetens för befattningar med kvalificerade uppgifter inom transport- och logistikområdet som transport- ledare och trafikplanerare.

Transportledarens arbete går ut på att planera transporter så att de blir så effektiva och lönsamma som möjligt. Transportledare kan arbeta på transport- och speditionsföretag, på distributionsavdelningar eller hos tillverkande industriföretag. I rollen ingår mycket kontakt med kunder och yrkesförare. Transportledare har en arbetsledande roll.

Utbildningen ger de praktiska och teoretiska kunskaper som behövs i arbetsledande position inom branschen. Logistik, transportekonomi, transporträtt och kännedom om transportbranschens villkor varvas med datorövningar i transportplanering.

Du lär dig att planera och samordna transportuppdrag med hjälp av planeringssystem samt utföra lönsamhetsberäkningar. Du tränar upp din kommunikationsförmåga och lär dig förhandlingsteknik.

En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd praktik, så kallad LIA (Lärande i Arbete). LIA är fördelaktigt för alla parter. Som studerande får du prova på transportbranschen och en chans att fundera på alternativa framtida arbetsgivare. Du får även teoretisk erfarenhet praktiskt förankrad vilket ger mycket stora möjligheter att efter avslutad utbildning gå direkt in i arbete.

Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen.

ARBETSMARKNAD

Branschens efterfrågan på kvalificerad kompetens inom yrkesområdet är stor. Nästan samtliga av de hittills examinerade från utbildningen Logistik och transportledning har idag arbete. Med examen får du med mycket stor sannolikhet anställning.

Senast uppdaterad 2017-09-12

MER INFORMATION

Mehrnaz Tabarsian
Tel. 031-367 31 85
mehrnaz.tabarsian@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 60 veckor heltid

Start: 3 september 2018

Antal platser: 34

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 februari 2018

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHLT