Gå till goteborg.se

Samarbetspartners

Utbildningen är utvecklad i samarbete med företag i regionen. I ledningsgruppen för utbildningen ingår branschrepresentanter för logistik-, åkeri- och transportförmedlingsföretagen samt detaljhandeln, bl.a. Axfood, DB Schenker, HML, Viavest, SCT, Fraktkedjan, Schakt i Väst, Ancotrans och Sveriges Åkeriföretag.

Senast uppdaterad 2016-01-27

MER INFORMATION

Mehrnaz Tabarsian
Tel. 031-367 31 85
mehrnaz.tabarsian@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 60 veckor heltid

Start: 4 september 2017

Antal platser: 34

Ansökan: Sen ansökan

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHLT

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

Det finns fortfarande möjlighet att söka till vissa av våra utbildningar, ett antal är öppna igen för sen ansökan. Med sen ansökan menas att du antas i mån av plats och inkomna ansökningar behandlas löpande.