Gå till goteborg.se

Terminalstyrning

Yrkeshögskoleutbildning, 200 Yh-poäng

Utbildningen ger dig yrkesspecifik kompetens för befattningar med kvalificerade uppgifter som lageransvarig, lagerföreståndare, terminalansvarig och logistiker.

Utbildningen ger praktiska och teoretiska kunskaper för arbete i arbetsledande position inom branschen. Logistik, ledarskap, lagerekonomi och kännedom om terminalbranschens villkor varvas med arbetsrätt och transporträtt. Du lär dig styra materialflöden och utforma distributionslösningar med lönsamhet. Du tränas i att leda personal och ansvara för en terminalverksamhet. Du utvecklar din förmåga att kommunicera och förhandla med kunder.

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som redan är yrkesverksam inom området och vill gå vidare till en arbetsledande roll. Utbildningen läses på halvfart. Undervisningen är schemalagd en eftermiddag/kväll per vecka, samt ett fåtal lördagar. Kurserna är uppdelade i ämnesblock som läses efter varandra.

Eftersom utbildningen främst vänder sig till yrkesverksamma ingår ingen LIA/praktik. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Arbetsmarknad

Terminal- och lageransvariga arbetar inom logistik- och speditionsföretag, distributionsterminaler, handelsföretag och producerande företag. Branschens efterfrågan på kvalificerad kompetens inom yrkesområdet är mycket stor

Sverige är Nordens logistikcentrum och den naturliga placeringen för centrallager. Göteborgsregionen utgör ett betydande nav i det nationella och internationella transport- och distributionsnätet av olika produkter. Regionens infrastruktur, med Nordens största hamn, ett stort antal åkerier, speditörer, transportförmedlingsföretag, tillverkande företag samt detaljhandelns distributionsterminaler, skapar arbetstillfällen för personer som har goda logistikkunskaper. Företagens vilja att av ekonomiska skäl binda så lite kapital som möjligt i lager leder till att ökade krav ställs på att transporterna sker snabbt, i rätt tid, till rätt plats och till rätt pris. Logistikverksamheten är den funktion som kanske mest påverkar den totala lönsamheten i ett företag. Därför behövs skickliga terminalansvariga och efterfrågan förväntas öka.

Senast uppdaterad 2017-04-18

MER INFORMATION

Mehrnaz Tabarsian
Tel: 031-367 31 85
mehrnaz.tabarsian@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor halvfart

Start: Preliminärt hösten 2018

Antal platser: 34

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.