Gå till goteborg.se

Ansökan

Behörighet
Alla är välkomna att söka till utbildningen Terminalstyrning men för att vara behörig krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

För att tillgodose branschens krav ställer utbildningen också höga krav på de sökandes förkunskaper då det annars inte är möjligt att uppnå målen på två år.
Godkänt betyg i Svenska B / Minst betyget E i Svenska 2 eller motsvarande kunskaper Godkänt betyg i Engelska B / Minst betyget E i Engelska 6 eller motsvarande kunskaper Godkänt betyg i Matematik B / Minst betyget E i Matematik 2 eller motsvarande kunskaper Godkänt betyg i Digitalt skapande 1/ Minst betyget E Digitalt skapande 1 eller motsvarande kunskaper

Till en ansökan ska dessutom betyg och övriga intyg av relevans bifogas för att styrka behörigheten.

Läs mer om behörighet, urval och antagning här.

Urval sker med utgångspunkt från de betyg som motsvarar de särskilda förkunskapskraven, arbetslivserfarenhet samt muntligt test. Muntliga tester med behöriga sökande genomförs under maj och juni 2015 och tar ungefär en halv dag i anspråk. Behöriga sökande får kallelse per e-post före aktuellt testtillfälle.

Söker till oss gör du via vår webbansökan

Senast uppdaterad 2017-04-03

MER INFORMATION

Mehrnaz Tabarsian
Tel: 031-367 31 85
mehrnaz.tabarsian@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor halvfart

Start: Preliminärt hösten 2018

Antal platser: 34

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.