Gå till goteborg.se

Transportinköp och transportplanering

Yrkeshögskoleutbildning, 400 Yh-poäng

Utbildningen ger dig yrkesspecifik kompetens för befattningar med kvalificerade uppgifter inom transport- och logistikområdet som transportinköpare, transportsamordnare och transportplanerare.

Utbildningen ger de praktiska och teoretiska kunskaper som behövs för arbete i arbetsledande position inom branschen. Transportinköp och upphandling, inköpsprocesser och förhandlingsteknik, logistik, inköps- ekonomi, affärs- och transporträtt samt kännedom om transportbranschens villkor varvas med datorövningar i transportplanering.

Du lär dig förhandla och kommunicera med kunder och leverantörer gällande transportuppdrag och upphandling av transporter/logistiktjänster. Du lär dig även att upprätta logistikavtal, att planera och samordna transportuppdrag med hjälp av planeringssystem samt utföra lönsamhetsberäkningar.

Som transportinköpare upphandlar och ansvarar du för transportinköp och i rollen som transportplanerare planerar du transporter så att de blir så effektiva och lönsamma som möjligt. Transportinköpare och transport- planerare arbetar på distributionsavdelningar, tillverkande industriföretag och transport- och speditionsföretag. Transportplanerare och transportinköpare har en arbetsledande roll.

En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd praktik, så kallad LIA (Lärande i Arbete). LIA är fördelaktigt för alla parter. Som studerande får du prova på branschen och en chans att fundera på alternativa framtida arbetsgivare. Du får även teoretisk erfarenhet praktiskt förankrad vilket ger mycket stora möjligheter att efter avslutad utbildning gå direkt in i arbete.

ARBETSMARKNAD

Branschens efterfrågan på kvalificerad kompetens inom yrkesområdet är stor. Nästan samtliga av de hittills examinerade från utbildningen Logistik och transportledning har idag arbete. Med examen får du med mycket stor sannolikhet anställning.

Senast uppdaterad 2017-10-16

MER INFORMATION

Mehrnaz Tabarsian
Tel. 031-367 31 85
mehrnaz.tabarsian@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: Preliminärt hösten 2018

Antal platser: 34

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.