Gå till goteborg.se

Ansökan

Grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper:

Godkända betyg från kurserna,
Vård och omsorg 1 200 p, Vård och omsorg 2 150 p, Hälsopedagogik 100 p, Etik och människans livsvillkor 100 p, Medicin 1 150 p, Psykiatri 1 100 p, Specialpedagogik1 100 p, Svenska 1/Svenska som andra språk 1 100 p, Psykologi 1 50 p, Samhällskunskap 1a1 50 p, eller motsvarande Kurser/utbildning eller kunskaper.

Godkända betyg i kurserna Svenska (SV1201/SVESVE01 ) och Engelska (ENG1201/ENGENG05) eller Matematik (MA1201/MATMAT01a,b,c) eller
motsvarande kunskaper.

Avseende utb. i äldre kurser utgår vi i från SKOLFS 2011:196 om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner.

Urval av de sökande baseras på betyg.

Läs mer om behörighet, urval och antagning här.

Söker till oss gör du via vår webbansökan.

Senast uppdaterad 2017-02-27

MER INFORMATION

Barbro Ek
Tel: 
031-367 32 38
barbro.e.ek@educ.goteborg.se

Annika Skogsborn
Tel:
  031-367 32 44
annika.skogsborn@educ.goteborg.se

Sofia Hermansson
Tel: 0728-55 48 11
sofia.hermansson@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 60 veckor heltid

Start: Vecka 34 2017

Antal platser: 26

Ansökan: Senast den 15 maj 2017

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHMFOT

Är du intresserad av vår utbildning Medicinsk fotterapeut? Den 27 april 2017 klockan 17.00-19.30 har vi ”Öppet hus” på vår utbildning Medicinsk Fotterapeut mellan klockan 17.00-19.30 på Styrmansgatan 21b.
Varmt välkommen!

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.