Gå till goteborg.se

Kurser

  • Examensarbete 25
  • Företagsekonomi 25
  • Grundläggande fotterapi 60
  • Lärande i arbete 1. 20
  • Lärande i arbete 2. 30
  • Medicinsk fotterapi 65
  • Tillämpad fotterapi 60
  • Vårdpedagogik 15

Senast uppdaterad 2017-02-09

MER INFORMATION

Barbro Ek
Tel: 
031-367 32 38
barbro.e.ek@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Sofia Hermansson
Tel: 031-367 32 32
sofia.hermansson@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 60 veckor heltid

Start: Hösten 2018

Antal platser: 26

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 februari 2018.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHMFOT

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.