Gå till goteborg.se

Ansökan

Till din ansökan skall du bifoga kopior på gymnasiebetyg samt intyg över relevant yrkeserfarenhet och ett kortfattat personligt brev.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.
Särskilda förkunskaper:

Godkända betyg från kurserna, Vård och omsorg 1 200 p och Vård och omsorg 2 150 p, Hälsopedagogik 100 p, Etik och människans livsvillkor 100 p, Medicin 1 150 p, Psykiatri 1 100 p, Specialpedagogik1 100 p, Svenska 1/Svenska som andra språk 1 100 p, Psykologi 1 50 p, Samhällskunskap 1a1 50 p, samt valbara fördjupningskurser inom vård- och omsorgsprogrammet om 300 p. sammanlagt totalt 1400p eller motsvarande Kurser/utbildning eller kunskaper.

Godkända betyg i kurserna Svenska (SV1201/SVESVE01) och Engelska (EN1201/ENGENG05) eller Matematik (MA1201/MATMAT01a,b,c) eller motsvarande kunskaper.

Yrkeserfarenhet: 1 års relevant yrkeserfarenhet heltid som undersköterska, skötare, stödassistent eller motsvarande.

Avseende utbildning i äldre kurser utgår vi i från SKOLFS 2011:196 om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner.

Test/Särskilt prov: Samtliga behöriga kallas till språktest. Kallelse till test skickas ut en vecka före testet till den mailadress som angivits i ansökan.. Det särskilda provet tar ca 3 timmar. Resultatet av testet bifogas till urvalet.

Urvalsgrunder:
Betyg, Yrkeserfarenhet. Särskilt prov

Senast uppdaterad 2016-01-27

MER INFORMATION

Barbro Göteson
Tel:
 0728-56 72 87
barbro.goteson@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Sofia Hermansson
Tel: 031-367 32 32
sofia.hermansson@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 74 veckor. Teoristudier deltid. Teoriperioder om en dag/vecka. LIA-perioder heltid. Omfattning på LIA 6 veckor.

Start: Vecka 35

Antal platser: 30

Ansökan: Senast 16 maj.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHPSY

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.