Gå till goteborg.se

Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

Yrkeshögskoleutbildning, 200 Yh-poäng Deltid

Sjukvården blir alltmer specialiserad och kunskapsintensiv. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och kompetenser inom akutsjukvård med tyngdpunkt på akutsjukvård, sjukdomslära och omvårdnad. Du utvecklar din förmåga att genomföra personcentrerad vård tillpatienter, anhöriga och närstående. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och att kunna medverka i tvärprofessionella team inom verksamhetsfältet. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.

Utbildningen ger dig också möjligheter att arbeta med förbättringsarbete inom/ mellan enheter, samordning och handledning

Arbetsmarknad

Sjukvårdens olika akutvårdsavdelningar och primärvården har stort behov av undersköterskor med specialistkompetens.

Senast uppdaterad 2017-11-03

Mer information

Barbro Göteson
Tel: 0728-56 72 87
barbro.goteson@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Sofia Hermansson
Tel: 031-367 32 32
sofia.hermansson@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 72 veckor deltid. Teoriperioder en dag/vecka. LIA-perioder heltid. Omfattning 8 veckor.

Start: Vecka 3 2018

Antal platser: 30

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 september och stänger den 15 november 2017.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHAKUT

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.